Trzecia klasa szkoły ponadpodstawowej

W niektórych przypadkach trzecia klasa szkoły ponadpodstawowej to koniec. Zasada ta odnosi się do niektórych liceów ogólnokształcących. Po tym okresie uczniowie mogą (ale nie muszą) przystąpić do egzaminu dojrzałości. Zanim dojdzie do matury, czas jeszcze na zaliczenie ostatniego roku szkolnego. W trzeciej – ostatniej – klasie na jednym z przedmiotów obowiązywać może Informatyka 3. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych ze strony www.taniaksiazka.pl.

Podręcznik do informatyki

Czy informatyka może stać się pasjonującym przedmiotem? Oczywiście, że tak. Może nie każdy uczeń szkoły średniej będzie chciał poznać jej zagadnienia w zakresie rozszerzonym, ale już poziom podstawowy może dać ogrom satysfakcji. “Informatyka 3. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych” został napisany przez Wojciecha Hermanowskiego (Wydawnictwo Pedagogiczne Operon). Uczniowie dowiadują się, że technologia to jeden z takich przedmiotów, który można doskonale wykorzystać w życiu codziennym, a także w pracy. Chyba nie ma teraz takiego zawodu, który w jakiejś części nie wykorzystywałby komputerów, jako podstawy. O tym oraz o wielu innych rzeczach można dowiedzieć się podczas lekcji informatyki, która w zakresie podstawowym kończy się na trzeciej klasie (nawet, jeżeli szkoła przewiduje dłuższy okres nauki).

Czego można nauczyć się na informatyce?

Cała książka została podzielona na rozdziały. Każdy z nich zaczyna się od wyróżnienia poszczególnych celi, które mają ukierunkować ucznia na to, co będzie poruszane w danej jednostce lekcyjnej. Warto zwrócić uwagę na to, co znajduje się na marginesach, ponieważ są to najważniejsze polecenia do zapamiętania. Zostaną one także powtórzone w podsumowaniach, jakie znaleźć można na końcu rozdziału. Będą one potrzebne do wykonywania poszczególnych zadań, ale na pewno nie raz nauczyciel będzie chciał o nie zapytać – całkiem możliwe, że na ocenę. Znaleźć tu można także wiele rysunków, które pomagają usystematyzować posiadaną wiedzę.