Informatyka

Wydawnictwo Operon prezentuje: “Informatyka 3. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych” autorstwa Wojciecha Hermanowskiego (https://www.taniaksiazka.pl/informatyka-3-zakres-podstawowy-podrecznik-dla-szkol-ponadpodstawowych-wojciech-hermanowski-p-1542294.html).

Treści zawarte w książce zostały opracowane zgodnie z wymogami aktualnej podstawy programowej nauczania informatyki w zakresie podstawowym na etapie szkoły ponadpodstawowej. Zostały przekazane młodzieży w przystępny dla niej sposób. Ta część podręcznika kończy naukę tego przedmiotu w liceum, technikum. przejrzysta i czytelna struktura książki ułatwia owocne korzystanie z publikacji.

Co najdziemy w książce?

Zagadnienia podręcznika skupiają się na wiadomościach praktycznych, które są niezbędne w codziennym życiu. Autor pokazuje sposób na wykorzystanie nowoczesnej technologii w warunkach domowych, w pracy zawodowej. Książka została podzielona tematycznie na cztery rozdziały obejmujące treści z zakresu: linuxa i innych systemów operacyjnych, programowania i pokonywania problemów za pomocą komputera. Po każdym rozdziale umieszczono zwięzłe podsumowanie wiadomości umożliwiające uczniowi urtwalenie poznanej wiedzy. Na marginesach zostały przedstawione najważniejsze zagadnienia tak żeby było możliwe szybkie znalezienie potrzebnych informacji. Niezbędne do opanowania definicje dodatkowo wyróżniono w tekście kolorową czcionką. Publikacja zawiera dużo wykresów i schematów pomagających uporządkować wymagany materiał. Ponadto w książce umieszczono zrzuty ekranu pomagające zrozumieć kolejność czynności i pomagające wykorzystać wiedzę teoretyczną w praktyce. Dzięki temu wiedza informatyczna jest dostępna dla wszystkich uczniów, nawet tych którzy nie mają specjalistycznych zainteresowań w tej dziedzinie.

Atrakcyjna dla młodych ludzi szata graficzna czyni naukę informatyki przyjemniejszą i efektowniejszą. Publikacja jest doskonałą pomocą w poznawaniu tajników informatyki i może być wykorzystana zarówno jako narzędzie do pracy własnej z książką jak i podręcznik do zajęć grupowych na kółku pozalekcyjnym z informatyki.

 

Trzecia klasa szkoły ponadpodstawowej

W niektórych przypadkach trzecia klasa szkoły ponadpodstawowej to koniec. Zasada ta odnosi się do niektórych liceów ogólnokształcących. Po tym okresie uczniowie mogą (ale nie muszą) przystąpić do egzaminu dojrzałości. Zanim dojdzie do matury, czas jeszcze na zaliczenie ostatniego roku szkolnego. W trzeciej – ostatniej – klasie na jednym z przedmiotów obowiązywać może Informatyka 3. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych ze strony www.taniaksiazka.pl.

Podręcznik do informatyki

Czy informatyka może stać się pasjonującym przedmiotem? Oczywiście, że tak. Może nie każdy uczeń szkoły średniej będzie chciał poznać jej zagadnienia w zakresie rozszerzonym, ale już poziom podstawowy może dać ogrom satysfakcji. “Informatyka 3. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych” został napisany przez Wojciecha Hermanowskiego (Wydawnictwo Pedagogiczne Operon). Uczniowie dowiadują się, że technologia to jeden z takich przedmiotów, który można doskonale wykorzystać w życiu codziennym, a także w pracy. Chyba nie ma teraz takiego zawodu, który w jakiejś części nie wykorzystywałby komputerów, jako podstawy. O tym oraz o wielu innych rzeczach można dowiedzieć się podczas lekcji informatyki, która w zakresie podstawowym kończy się na trzeciej klasie (nawet, jeżeli szkoła przewiduje dłuższy okres nauki).

Czego można nauczyć się na informatyce?

Cała książka została podzielona na rozdziały. Każdy z nich zaczyna się od wyróżnienia poszczególnych celi, które mają ukierunkować ucznia na to, co będzie poruszane w danej jednostce lekcyjnej. Warto zwrócić uwagę na to, co znajduje się na marginesach, ponieważ są to najważniejsze polecenia do zapamiętania. Zostaną one także powtórzone w podsumowaniach, jakie znaleźć można na końcu rozdziału. Będą one potrzebne do wykonywania poszczególnych zadań, ale na pewno nie raz nauczyciel będzie chciał o nie zapytać – całkiem możliwe, że na ocenę. Znaleźć tu można także wiele rysunków, które pomagają usystematyzować posiadaną wiedzę.